wget https://github.com/yuki-kimoto/gitprep/archive/latest.tar.gz
Меню
КАТАЛОГ

УГОДА КОРИСТУВАЧА

з використання веб-сайту https://tamir.ua/
(ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

1. Терміни та визначення
1.1. Акцепт - повне й беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти.
1.2. Договір – договір про надання невиключного права на використання (ліцензії) веб-сайту https://tamir.ua/ укладений між Користувачем та Ліцензіаром на умовах Публічної оферти в момент акцепту Користувачем її умов (далі за текстом – Договір).
1.3. Законодавство - чинне законодавство України.
1.4. Веб-сайт https://tamir.ua/– веб-сайт , правовласником якого є Ліцензіар, що надає можливість Користувачу здійснювати операції з оплати послуг шляхом використання сайту на умовах, визначених даною Угодою.
1.5. Користувач – фізична особа, яка володіє необхідним обсягом цивільної дієздатності, що уклала з Ліцензіаром Договір на умовах, що містяться в Публічній оферті, шляхом акцепту.
1.6. Ліцензіар – фізична особа-підприємець – Кіндрачук Мирослав Остапович, якому належать виключні майнові права інтелектуальної власності, р.к.о.к.п.п.2795900533 , далі за текстом іменований
«Ліцензіар», що надає право на використання Додатку на умовах, що містяться в Публічній оферті.
1.7. Обліковий запис – сукупність даних про Користувача, необхідних для його автентифікації.
1.8. Послуги - надання права на використання веб-сайту , що надається Ліцензіаром Користувачу.
1.9. Публічна оферта – пропозиція Ліцензіара, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір на умовах, що містяться в публічній оферті (далі за текстом – Публічна оферта або Угода).


2. Предмет Угоди
2.1. Ліцензіар пропонує укласти Договір про надання невиключного права на використання (ліцензії) Додатку на умовах, зазначених у даній Угоді.
2.2. Користувач, шляхом реєстрації з метою входу в особистий кабінет веб-сайту, приймає дану Угоду, беззастережно і безумовно погоджується з умовами надання Послуг, передбаченими цією Публічною офертою, та зобов’язаннями, покладеними на Користувача в рамках цієї Публічної оферти і зобов’язується дотримуватися їх.

3. Реєстрація Користувача
3.1. Для отримання можливості використання особистого кабінету веб-сайту Користувачеві необхідно зареєструватися (створити Обліковий запис)
3.2. Користувач повинен пройти наступну процедуру реєстрації:
3.2.1. заповнити Реєстраційну Форму;
3.2.2. надати згоду на обробку Ліцензіаром персональних даних Користувача;
3.3. Угода Користувача вступає в силу шляхом згоди Користувача з її умовами у формі, натисканням Користувачем кнопки
«Я приймаю умови Угоди Користувача» розташованої у реєстраційній формі.
3.4. При заповненні реєстраційної форми Користувач погоджується на надання точної і правдивої інформації про себе. У разі надання Користувачем недостовірної інформації про себе, Ліцензіар матиме право відмовити такому Користувачеві в доступі до Додатку.
3.5. Ліцензіар надає Користувачеві можливість створення персонального Облікового запису Користувача.
3.6. Користувач підтверджує на момент реєстрації, що має достатню цивільну правоздатність та дієздатність. Договір укладений з Ліцензіаром на умовах даної оферти є дрібним побутовим правочином.
3.7. По завершенні реєстрації Користувачеві видається логін і пароль для входу в особистий кабінет.
3.8. Користувач несе повну відповідальність за безпеку свого логіна і пароля (за передання цієї інформації третім особам), а також за всю діяльність, що буде зроблено під його Обліковим записом.
3.9. Користувач зобов’язується негайно проінформувати Ліцензіара у разі неавторизованого доступу до його Облікового запису третіми особами або про будь-які інші порушення безпеки.
3.10. Користувач повністю приймає умову про те, що він несе повну відповідальність за всю інформацію, дані, текст, фотоматеріали публічно опубліковані або частково передані під час використання веб-сайту.
3.11. Користувач погоджується не використовувати веб-сайт для:
3.11.1. завантаження, розміщення або у інший спосіб опублікування матеріалів для загального користування, які є наклепом або порушують авторські права та/або інші права, права власності;
3.11.2. розміщення будь-якої сторонньої інформації, реклами, не передбаченої даним ресурсом та правами його використання;
3.11.3. розміщення будь-яких Інтернет-посилань, які є доступними для загального користування на інших Інтернет- ресурсах;
3.11.4. видання себе за сторонню людину, або подання інформації, яка не відповідає дійсності відносно інформації про Користувача;
3.11.5. розміщення будь-якої інформації, яка не належить Користувачу, або є власноруч присвоєною.
3.12. У випадку, якщо Ліцензіар запідозрить Користувача у скоєнні протиправних дій, у тому числі: шахрайство з банківськими картами, поширення спаму, шкідливих програм, інших діянь, що порушують умови цієї Публічної оферти, Ліцензіар вправі звернутися до відповідних державних органів із заявою та/або заблокувати та/або видалити Обліковий запис Користувача.
3.13. Користувач, шляхом реєстрації, підтверджує, що він вільно володіє українською мовою, у зв’язку з чим заявляє, що дана Публічна оферта не може бути визнана недійсною або не прийнятою Користувачем на тій лише підставі, що вона складена українською мовою.
4. Авторське право
4.1. Веб-сайт є об’єктом авторського права, майнові права на який в повному обсязі належать Ліцензіару і охороняються законодавством про авторське право та інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями.
4.2. Будь-яке використання розміщених на веб-сайті результатів інтелектуальної діяльності (у тому числі елементів візуального оформлення, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики, товарних знаків та інших об’єктів) без письмового дозволу Ліцензіара або законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду та притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства.
4.3. Крім випадків, встановлених цією Публічною офертою, а також чинним законодавством, жоден результат інтелектуальної діяльності не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, опублікований, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах, без попереднього письмового дозволу Ліцензіара як законного правовласника.
4.4. Доступ до результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на веб-сайті, надається Ліцензіаром виключно для особистого використання Користувачем з метою ознайомлення з ними виключно за допомогою веб-сайту, без права на відтворення (у тому числі копіювання / завантаження / збереження) таких об’єктів в пам’ять електронних пристроїв Користувача, а також без права на інше використання, не передбачене Угодою, у тому числі їх продаж, модифікацію, поширення цілком або по частинах і т.п.
4.5. Ліцензіар залишає за собою право в будь-який час видаляти з веб-сайту будь-які результати інтелектуальної діяльності, розміщені в ньому, без повідомлення Користувача.
5. Правовий статус Користувача
5.1. Користувач має право:
5.1.1. розміщувати будь-яку інформацію, яка не суперечить Законодавству і положенням Угоди;
5.1.2. користуватися веб-сайтом в порядку, визначеному Угодою, якщо метою такого використання не є одержання прибутку або доходу;
5.1.3. зареєструватися (отримати персональний Обліковий запис) відповідно до положень Угоди;
5.1.4. відмовитися від створеної ним облікового запису;
5.1.5. інші права Користувача, передбачені цією Публічною офертою і Законодавством.
5.2. Користувач зобов’язується:
5.2.1. дотримуватися положень чинного Законодавства, Угоди та інших спеціальних документів Ліцензіара;
5.2.2. використовувати можливості веб-сайту тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства, а також умови цієї Угоди;
5.2.3. у випадку отримання у подальшому будь-яких окремих платних послуг здійснювати оплату Послуг в розмірі та порядку визначених окремими договорами;
5.2.4. утримуватися від здійснення дій, що перешкоджають роботі Ліцензіара та функціонуванню веб-сайту, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Ліцензіара та / або третіх осіб;
5.2.5. не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, не перепродавати, а також не використовувати будь- яким способом для яких-небудь комерційних цілей веб-сайт або будь-які частини його вмісту без згоди Ліцензіара;
5.2.6. надати при реєстрації (створенні Облікового запису) точну, актуальну та повну інформацію про себе; 
5.2.7.  вживати  належних заходів для забезпечення збереження свого Облікового запису і паролів;
5.2.8. не передавати, не поступатися, не продавати, не передавати в користування тощо Обліковий запис третім особам;
5.2.9. не вживати спроби з відключення чи іншого втручання в будь-які технічні засоби захисту веб-сайту;
5.2.10. належним чином виконувати інші обов’язки, передбачені даною Публічною офертою.
5.3. Користувачу при використанні веб-сайту забороняється:
5.3.1. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом матеріали, які завдають або можуть завдати шкоди честі, гідності та діловій репутації громадянина або діловій репутації будь-якої організації;
5.3.2. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом матеріал, що містить нецензурні слова і вирази;
5.3.3. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом матеріали еротичного та порнографічного характеру чи гіпертекстові посилання на інтернет-ресурси, що містять такі матеріали;
5.3.4. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом контент, який пропагує суїцид, містить опис способів суїциду та будь-які підбурювання до його здійснення;
5.3.5. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом контент, пов'язаний з окультною тематикою і діяльністю;
5.3.6. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом рекламу та іншу інформацію про наркотичні і психотропні речовини, в тому числі, інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;
5.3.7. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом матеріал, який порушує права неповнолітніх осіб;
5.3.8. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом матеріал шахрайського характеру;
5.3.9. здійснювати несанкціонований доступ до облікових записів інших Користувачів шляхом підбирання або введення пароля, а також робити спроби такого доступу.
6. Правовий статус Ліцензіара
6.1. Ліцензіар має право:
6.1.1. здійснювати поточне управління веб-сайтом, визначати його структуру, в будь-який час змінювати його наповнення, оформлення, список сервісів, змінювати або доповнювати програмне забезпечення та інші об’єкти у будь який час, з попереднім повідомленням або без нього;
6.1.2. відправляти Користувачам повідомлення, що стосуються використання та новинок веб-сайту;
6.1.3. за своїм розсудом видаляти будь-яку інформацію, яка порушує і / або може порушувати Законодавство, положення Угоди і права третіх осіб;
6.1.4. здійснювати інші дії з метою поліпшення якості та зручності використання веб-сайту Користувачами;
6.1.5. без спеціального повідомлення Користувача змінювати та / або доповнювати дану Публічну оферту. Зміни / доповнення набувають чинності з моменту їх розміщення в веб-сайті, якщо інше не визначено Ліцензіаром;
6.1.6. в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запросити у зв’язку з цим підтверджуючі документи. Ненадання таких документів, на розсуд Ліцензіара, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації, у зв’язку з чим останній вправі відмовити Користувачеві в реєстрації;
6.1.7. проводити маркетингові заходи, в тому числі, шляхом розсилки актуальної інформації на електронну пошту Користувача та / або у вигляді sms-повідомлень;месенджери..
6.1.8. інші права Ліцензіара, передбачені цією Публічною офертою.
6.2. Обов’язки Ліцензіара:
6.2.1. приймати та обробляти реєстраційні форми Користувачів;
6.2.2. не розміщувати на веб-сайті будь-які файли, які містять або можуть містити віруси та інші шкідливі програми;
6.2.3. не описувати та не пропагувати злочинну діяльність, не розміщувати інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;
6.2.4. не розміщувати на веб-сайті будь-яку інформацію, що порушує права третіх осіб на результати інтелектуальної діяльності;
6.2.5. інші обов’язки Ліцензіара, передбачені цією Публічною офертою.

7. Оплата Послуг
7.1. Надання певних послуг, пов’язаних із використанням на веб-сайту може надаватися Ліцензіаром за плату.
7.2. У випадку надання окремих платних послуг на користь Третіх осіб, авторська винагорода (роялті) сплачується окремо Користувачем веб-сайту на користь Ліцензіара в порядку та на умовах, визначених Ліцензіаром, про що обов’язково Користувач повідомляється Ліцензіаром.

8. Відповідальність
8.1. Користувач несе відповідальність за точність та достовірність інформації, зазначеної ним при заповненні форми реєстрації, за збереження свого Облікового запису і паролю, і за всі дії, які виконані в веб-сайті під його Обліковим записом та паролем.
8.2. Користувач несе відповідальність за власні дії у зв’язку зі створенням і розміщенням коментарів у веб-сайті відповідно до чинного Законодавства.
8.3. У разі пред’явлення третіми особами претензій до Ліцензіара, пов’язаних з діями Користувача, Користувач зобов’язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати вказані претензії з третіми особами, захистивши Ліцензіара від можливих збитків і компенсацій.
8.4. У випадку, якщо в результаті претензій від третіх осіб Ліцензіару будуть заподіяні збитки та / або Ліцензіар оплатить таким третім особам штрафні санкції, компенсації, збитки, витрати і т.п., Ліцензіар має право вимагати, а Користувач зобов’язується відшкодувати їх Ліцензіару (штрафні санкції, компенсації, збитки, витрати, виплати і т.п.).

9. Обмеження відповідальності
9.1. Ліцензіар не несе відповідальності за:
9.1.1. правильність та достовірність даних, параметри яких вводяться Користувачем;
9.1.2. протиправні чи інші дії Користувача і (або) третіх осіб, що перешкоджають використанню веб-сайта іншими користувачами;
9.1.3. за будь-які дії Користувача;
9.1.4. за точність і правильність інформації, що надається Користувачем при реєстрації;
9.1.5. за будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, неправомірний доступ третіх осіб до результатів інтелектуальної діяльності, що розміщені на веб-сайті
9.1.6. за відповідність веб-сайту цілком або його розділів очікуванням Користувача, безпомилкову та безперебійну роботу веб-сайту, припинення доступу Користувача до веб-сайту з якихось причин;
9.1.7. втрату Користувачем можливості доступу до створеного ним Облікового запису (втрату логіна, пароля, іншої інформації, необхідної для користування веб-сайтом);
9.1.8. неповну, неточну або некоректну вказівку Користувачем своїх даних при створенні Облікового запису;
9.1.9. відсутність у Користувача доступу до мережі Інтернет і якість послуг інтернет-провайдерів;
9.1.10. зміст реклами, показаної за допомогою веб-сайту.
9.2. Ліцензіар не гарантує, що:
9.2.1. веб-сайт буде задовольняти суб’єктивним вимогам та очікуванням Користувача;
9.2.2. функціонування веб-сайту буде протікати безперервно, швидко, без технічних збоїв, надійно і без помилок;
9.2.3. веб-сайт буде доступним для використання цілодобово, у певний момент часу або протягом певного періоду.
9.3. Ліцензіар не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, а також упущену вигоду Користувача або третіх осіб в результаті:
9.3.1. використання або неможливості використання веб-сайту;
9.3.2. несанкціонованого доступу третіх осіб до персональної інформації Користувача, включаючи ту, яка прив’язана до створеного ним Облікового запису;
9.3.3. заяви або поведінки третіх осіб.
10. Вирішення спорів
10.1. Усі спори, що виникають у зв’язку з цією Угодою вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
10.2. Будь-які претензії Користувача, що виникли у зв’язку з цією Угодою, підлягають пред’явленню Ліцензіару за допомогою електронної пошти на адресу tamir4men@gmail.com
10.3. Ліцензіар не розглядає анонімні претензії або претензії, які не дозволяють ідентифікувати Користувача на основі даних, наданих ним при реєстрації.
11. Заключні положення
11.1. Дана Публічна оферта і всі відносини між Ліцензіаром та Користувачем, що виникли на підставі цієї Публічної оферти регулюються Законодавством.
11.2. Якщо з тих, чи інших причин, які-небудь з умов цієї Публічної оферти будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Публічної оферти.
11.3 Дана Публічна оферта укладається на невизначений термін і поширює свою дію на всіх Користувачів, починаючи з моменту їх реєстрації.
11.4. Дана Публічна оферта набуває чинності з моменту її розміщення на веб-сайті https://tamir.ua/.